رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیت‌های کرونایی پایتخت یک هفته تمدید شد

محدودیت‌های کرونایی پایتخت یک هفته تمدید شد استاندار تهران از تمدید یک هفته‌ای محدودیت‌های کرونایی پایتخت خبر داد و اظهار داشت: محدودیت‌های کرونایی در تهران تا ۲۳ مهر ماه تمدید شده است.

محدودیت‌های کرونایی پایتخت یک هفته تمدید شد

استاندار تهران از تمدید یک هفته‌ای محدودیت‌های کرونایی پایتخت خبر داد و اظهار داشت: محدودیت‌های کرونایی در تهران تا ۲۳ مهر ماه تمدید شده است.