رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واژگونی مینی بوس در آبعلی

واژگونی مینی بوس در آبعلی ساعاتی قبل یک دستگاه مینی بوس در محدوده آبعلی محور تهران – جاجرود دچار واژگونی شد و ۴ نفر در این حادثه مصدوم شده اند.

واژگونی مینی بوس در آبعلی

ساعاتی قبل یک دستگاه مینی بوس در محدوده آبعلی محور تهران – جاجرود دچار واژگونی شد و ۴ نفر در این حادثه مصدوم شده اند.