رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرونده وام‌های کرونایی تا آخر مهر بسته می‌شود

پرونده وام‌های کرونایی تا آخر مهر بسته می‌شود بانک مرکزی:پرونده ۸۰ درصد از متقاضیان تسهیلات مربوط به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا تعیین تکلیف شده و مابقی نیز تا پایان مهرماه نهایی می‌شود.

پرونده وام‌های کرونایی تا آخر مهر بسته می‌شود

بانک مرکزی:پرونده ۸۰ درصد از متقاضیان تسهیلات مربوط به صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا تعیین تکلیف شده و مابقی نیز تا پایان مهرماه نهایی می‌شود.