رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلامی: قیمت های جدید بلیت هواپیما لغو شد

اسلامی: قیمت های جدید بلیت هواپیما لغو شد وزیر راه و شهرسازی: محمد اسلامی در خصوص نرخ نامه جدید انجمن شرکت های هواپیمایی که در آن قیمت بلیت هواپیما ٨٠ درصد گران شده است، گفت: افزایش قیمت اعلام شده از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی معتبر نیست، قیمت های جدید اعتبار ندارد و لغو شده […]

اسلامی: قیمت های جدید بلیت هواپیما لغو شد

وزیر راه و شهرسازی:

محمد اسلامی در خصوص نرخ نامه جدید انجمن شرکت های هواپیمایی که در آن قیمت بلیت هواپیما ٨٠ درصد گران شده است، گفت: افزایش قیمت اعلام شده از سوی انجمن شرکت های هواپیمایی معتبر نیست، قیمت های جدید اعتبار ندارد و لغو شده است.