رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گرانی وجود دارد ولی مردم تحمل می کنند!

گرانی وجود دارد ولی مردم تحمل می کنند! کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران: گرانی وجود دارد ولی مردم فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند با ایستادگی مردم از «فروپاشی جمهوری اسلامی» جلوگیری می‌کنیم، حرف‌های ترامپ درباره تهدید ایران و فشار حداکثری، مردم را «در راستای مقاومتی که باید داشته باشند، متحدتر و آگاه‌تر […]

گرانی وجود دارد ولی مردم تحمل می کنند!

کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران: گرانی وجود دارد ولی مردم فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند با ایستادگی مردم از «فروپاشی جمهوری اسلامی» جلوگیری می‌کنیم، حرف‌های ترامپ درباره تهدید ایران و فشار حداکثری، مردم را «در راستای مقاومتی که باید داشته باشند، متحدتر و آگاه‌تر خواهد کرد