رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زالی: پیک سوم کرونا هولناک‌تر از پیک‌های قبلی است

زالی: پیک سوم کرونا هولناک‌تر از پیک‌های قبلی است فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران: به نظر می رسد شروع پیک سوم کرونا خیلی هولناک‌تر، عظیم‌تر و با دامنه عمیق‌تر از پیک‌های قبلی باشد. تا پایان فصل سرما باید در انتظار پیک‌های کرونا باشیم. حتی اگر هفته آتی به آرامش برسیم باید بدانیم که […]

زالی: پیک سوم کرونا هولناک‌تر از پیک‌های قبلی است

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران:
به نظر می رسد شروع پیک سوم کرونا خیلی هولناک‌تر، عظیم‌تر و با دامنه عمیق‌تر از پیک‌های قبلی باشد.
تا پایان فصل سرما باید در انتظار پیک‌های کرونا باشیم.
حتی اگر هفته آتی به آرامش برسیم باید بدانیم که این آرامش گذراست.
بررسی‌ها نشان داده که فاصله بین پیک‌ها در حال کوتاه شدن است.
در حوزه درمان نیاز به تزریق نیروی