رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیش بینی حسین شریعتمداری از ترور یا مرگ ترامپ!

پیش بینی حسین شریعتمداری از ترور یا مرگ ترامپ! مدیر مسئول کیهان در سرمقاله روزنامه نوشت: بالاخره چه می‌دانیم شاید ترامپ، قاتل سرداران شهیدمان حاج قاسم سلیمانی و ابو‌مهدی‌ المهندس قبل از انتخابات ریاست جمهوری پیش‌روی آمریکا به جهنم برود. خدا را چه دیده‌اید؟

پیش بینی حسین شریعتمداری از ترور یا مرگ ترامپ!

مدیر مسئول کیهان در سرمقاله روزنامه نوشت:

بالاخره چه می‌دانیم شاید ترامپ، قاتل سرداران شهیدمان حاج قاسم سلیمانی و ابو‌مهدی‌ المهندس قبل از انتخابات ریاست جمهوری پیش‌روی آمریکا به جهنم برود. خدا را چه دیده‌اید؟