رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییر سقف برداشت انتقالی در برخی بانکها

تغییر سقف برداشت انتقالی در برخی بانکها برخی شعب بانکی خبر از تغییر سقف وجه برداشت انتقالی خبر می‌دهند و می‌گویند از ۱۵ مهرماه وجه انتقالی از ۵ میلیون تومان در باجه‌های درجه یک و دو به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است. در باجه‌های درجه سه و چهار نیز این سقف انتقالی از ۵ […]

تغییر سقف برداشت انتقالی در برخی بانکها

برخی شعب بانکی خبر از تغییر سقف وجه برداشت انتقالی خبر می‌دهند و می‌گویند از ۱۵ مهرماه وجه انتقالی از ۵ میلیون تومان در باجه‌های درجه یک و دو به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

در باجه‌های درجه سه و چهار نیز این سقف انتقالی از ۵ میلیون تومان به ده میلیون تومان تغییر کرده است.