رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خطیب زاده: بازداشت دیپلمات ایرانی و محاکمه وی در بلژیک بدعت غیر قابل قبول است

خطیب زاده: بازداشت دیپلمات ایرانی و محاکمه وی در بلژیک بدعت غیر قابل قبول است سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه: اینگونه خبرسازی‌های بی اساس برای بهره برداریهای بعدی و فضاسازی‌های رسانه‌ای تولید و منتشر می شوند. جمهوری اسلامی ایران بازداشت آقای اسد الله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در اروپا را اقدامی از […]

خطیب زاده: بازداشت دیپلمات ایرانی و محاکمه وی در بلژیک بدعت غیر قابل قبول است

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه: اینگونه خبرسازی‌های بی اساس برای بهره برداریهای بعدی و فضاسازی‌های رسانه‌ای تولید و منتشر می شوند.

جمهوری اسلامی ایران بازداشت آقای اسد الله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در اروپا را اقدامی از اساس غیر قانونی و نقض فاحش قواعد و رویه های بین المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین قلمداد می کند و بر این اساس قبلا مراتب اعتراض شدید خود را به طور رسمی به مقامات دولت های اروپایی ذیربط ابلاغ کرده است.

ما معتقدیم نقض مصونیت دیپلماتیک و بازداشت آقای اسدی و محاکمه وی در بلژیک یک بدعت غیر قابل قبول است.