رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ازسرگیری پروازهای تهران به هامبورگ و کلن

ازسرگیری پروازهای تهران به هامبورگ و کلن مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی ایران از آغاز مجدد پروازهای تهران به آلمان و دو مقصد هامبورگ و کلن در هفته‌های آتی خبر داد.

ازسرگیری پروازهای تهران به هامبورگ و کلن

مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی ایران از آغاز مجدد پروازهای تهران به آلمان و دو مقصد هامبورگ و کلن در هفته‌های آتی خبر داد.