رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات مشروط ماینر‌ها به مناطق آزاد

واردات مشروط ماینر‌ها به مناطق آزاد طبق اعلام معاون فنی گمرک از این پس، ارائه ثبت سفارش برای ورود ماینر‌ها (دستگاه‌های تولید رمزارز) به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی الزامی است.

واردات مشروط ماینر‌ها به مناطق آزاد

طبق اعلام معاون فنی گمرک از این پس، ارائه ثبت سفارش برای ورود ماینر‌ها (دستگاه‌های تولید رمزارز) به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی الزامی است.