رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیش از ۷ هزار شکایات مردمی از مدارس

بیش از ۷ هزار شکایات مردمی از مدارس مدیر کل رسیدگی به شکایات و تخلفات وزارت آموزش و پرورش: در ۶ ماه گذشته بیش از ۷ هزار شکایت مردمی از مدارس داشتیم که ۸۰ درصد آن‌ها رسیدگی شده و به نتیجه رسیده است.

بیش از ۷ هزار شکایات مردمی از مدارس

مدیر کل رسیدگی به شکایات و تخلفات وزارت آموزش و پرورش: در ۶ ماه گذشته بیش از ۷ هزار شکایت مردمی از مدارس داشتیم که ۸۰ درصد آن‌ها رسیدگی شده و به نتیجه رسیده است.