رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبدالله عبدالله وارد تهران شد

عبدالله عبدالله وارد تهران شد رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در صدر هیاتي عالی‌رتبه در سفری سه روزه به منظور گفتگو با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران درباره روند صلح و ثبات افغانستان به تهران آمد.

عبدالله عبدالله وارد تهران شد

رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در صدر هیاتي عالی‌رتبه در سفری سه روزه به منظور گفتگو با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران درباره روند صلح و ثبات افغانستان به تهران آمد.