رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت: در هیچ جای دنیا با خواهش و تمنا اپیدمی کنترل نشده است

وزیر بهداشت: در هیچ جای دنیا با خواهش و تمنا اپیدمی کنترل نشده است سعید نمکی: در هیچ جای دنیا با خواهش و تمنا اپیدمی کنترل نشده است. هشت ماه است من و همکارانم داریم التماس می‌کنیم. در بررسی اخیر سازمان صدا و سیما ۸۶ درصد مردم مطالبه دارند که با قانون شکن برخورد کنید. […]

وزیر بهداشت: در هیچ جای دنیا با خواهش و تمنا اپیدمی کنترل نشده است

سعید نمکی: در هیچ جای دنیا با خواهش و تمنا اپیدمی کنترل نشده است. هشت ماه است من و همکارانم داریم التماس می‌کنیم.

در بررسی اخیر سازمان صدا و سیما ۸۶ درصد مردم مطالبه دارند که با قانون شکن برخورد کنید. چرا باید ۱۲ درصد از جمعیت، امنیت سلامت جمعیت را مخدوش کند و با آنان برخورد نشود؟

بیشترین نیازمندی ما امروز برخورد با قانون شکنان و پروتکل شکنان است. بزرگترین نقصان مدیریت کرونا برخورد محکم با قانون شکنان است. اگر پلیس با حمایت ۱۰۰ درصد و محکم به عرصه نیاید همکاران من زیر بار بیماری شکسته خواهند شد.