رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار آزمون قرنطینه شد

سردار آزمون قرنطینه شد سایت «اسپورت» روسیه نوشت: سردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت به دلیل اینکه احتمال دارد به کرونا مبتلا شده باشد قرنطینه شد و در بازی امروز زنیت با روبین کازان غایب است.

سردار آزمون قرنطینه شد

سایت «اسپورت» روسیه نوشت: سردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت به دلیل اینکه احتمال دارد به کرونا مبتلا شده باشد قرنطینه شد و در بازی امروز زنیت با روبین کازان غایب است.