رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توافق آتش‌بس دیگر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان

توافق آتش‌بس دیگر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در بیانیه مشترکی با آمریکا از دستیابی به توافق آتش‌بس انسانی از ۸ صبح فردا به وقت محلی خبر دادند /صداوسیما

توافق آتش‌بس دیگر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان

جمهوری آذربایجان و ارمنستان در بیانیه مشترکی با آمریکا از دستیابی به توافق آتش‌بس انسانی از ۸ صبح فردا به وقت محلی خبر دادند /صداوسیما