رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخست وزیر بلغارستان هم کرونا گرفت

نخست وزیر بلغارستان هم کرونا گرفت بویکو بوریسوف نخست وزیر ۶۱ ساله بلغارستان جدیدترین رهبر سیاسی بلندپایه در جهان است که تست کرونایش مثبت شده و از جمله در خود-قرنطینگی به سر می‌برد.

نخست وزیر بلغارستان هم کرونا گرفت

بویکو بوریسوف نخست وزیر ۶۱ ساله بلغارستان جدیدترین رهبر سیاسی بلندپایه در جهان است که تست کرونایش مثبت شده و از جمله در خود-قرنطینگی به سر می‌برد.