رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استقرار کارشناسان قوه قضائیه در مجلس برای ثبت اموال نمایندگان

استقرار کارشناسان قوه قضائیه در مجلس برای ثبت اموال نمایندگان امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیامی با یادآوری نامه‌ای خطاب به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در راستای اجرای قانون ثبت اموال و دارایی‌های نمایندگان، از استقرار کارشناسان قوه قضائیه در مجلس برای ثبت اموال و دارایی نمایندگان و مدیران مجلس […]

استقرار کارشناسان قوه قضائیه در مجلس برای ثبت اموال نمایندگان

امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیامی با یادآوری نامه‌ای خطاب به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در راستای اجرای قانون ثبت اموال و دارایی‌های نمایندگان، از استقرار کارشناسان قوه قضائیه در مجلس برای ثبت اموال و دارایی نمایندگان و مدیران مجلس خبر داد.