رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس‌جمهور

واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس‌جمهور؛ در وزارت نفت، به دستور روحانی، خزانه سومی تشکیل شده است! محمد حسینی، مشاور رئیس دیوان محاسبات مجلس:‌ تنها در سال ۹۸ بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور از فروش فرآورده‌های نفتی واریز شده که ۱۲۰ میلیارد تومان از این محل […]

واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس‌جمهور؛ در وزارت نفت، به دستور روحانی، خزانه سومی تشکیل شده است!

محمد حسینی، مشاور رئیس دیوان محاسبات مجلس:‌ تنها در سال ۹۸ بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور از فروش فرآورده‌های نفتی واریز شده که ۱۲۰ میلیارد تومان از این محل به دانشکده شهید بهشتی اختصاص یافت

خزانه اصلی کشور، خزانه کل کشور است که مدیریت آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ اما در دو سال اخیر خزانه‌ای به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است؛ خزانه سومی هم با نظر رئیس جمهور در وزارت نفت ایجاد شده که صرفاً به حساب خاص بر اساس دستور مستقیم رئیس جمهور اختصاص دارد /فارس