رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت ۳۸ کارمند سازمان ثبت و ۲۳ وکیل

بازداشت ۳۸ کارمند سازمان ثبت و ۲۳ وکیل رئیس سازمان ثبت اسناد: ۳۸ نفر از کارکنان خاطی و ۴ وکیل که اقدام به دلالی می‌کردند بازداشت شده‌اند. رئیس مرکز حفاظت قوه‎قضاییه: ۱۹ وکیل نیز که مشغول به واسطه‎گری برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها بودند، دستگیر شدند.

بازداشت ۳۸ کارمند سازمان ثبت و ۲۳ وکیل

رئیس سازمان ثبت اسناد: ۳۸ نفر از کارکنان خاطی و ۴ وکیل که اقدام به دلالی می‌کردند بازداشت شده‌اند.

رئیس مرکز حفاظت قوه‎قضاییه: ۱۹ وکیل نیز که مشغول به واسطه‎گری برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها بودند، دستگیر شدند.