رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان از تمامی فعالیت‌های فوتبالی محروم شد

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان از تمامی فعالیت‌های فوتبالی محروم شد با اعلام کمیته اخلاق، سعید آذری مدیرعامل فولاد خوزستان از انجام هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شد و یک هفته فرصت اعتراض به این حکم را دارد.

مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان از تمامی فعالیت‌های فوتبالی محروم شد

با اعلام کمیته اخلاق، سعید آذری مدیرعامل فولاد خوزستان از انجام هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شد و یک هفته فرصت اعتراض به این حکم را دارد.