رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فاصله تورمی دهک ها در مهرماه به ۸.۱ درصد رسید

فاصله تورمی دهک ها در مهرماه به ۸.۱ درصد رسید مرکز آمار: فاصله تورمی دهک‌ها در مهرماه به ٨.١ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٦.٥ درصد) ١.٦ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی دهک ها در مهرماه به ۸.۱ درصد رسید

مرکز آمار: فاصله تورمی دهک‌ها در مهرماه به ٨.١ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٦.٥ درصد) ١.٦ واحد درصد افزایش داشته است.