رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توقف آزمایش بالینی واکسن کرونای روسیه

توقف آزمایش بالینی واکسن کرونای روسیه تزریق واکسن بالقوه کووید۱۹ روسیه به داوطلبان در این کشور متوقف شده که دلیل آن انبوه متقاضیان شرکت کننده در آزمایش بالینی بوده است.

توقف آزمایش بالینی واکسن کرونای روسیه

تزریق واکسن بالقوه کووید۱۹ روسیه به داوطلبان در این کشور متوقف شده که دلیل آن انبوه متقاضیان شرکت کننده در آزمایش بالینی بوده است.