رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ:«تنها راه باخت من در انتخابات «تقلب گسترده» است و این موضوع دارد اتفاق می‎افتد».

ترامپ:«تنها راه باخت من در انتخابات «تقلب گسترده» است و این موضوع دارد اتفاق می‎افتد». گفتنی است بیش از ۸۶ میلیون آمریکایی تا روز جمعه ۹ آبان زودتر از موعد رای خود را به صندوق‌ها انداخته یا پست کرده‌اند. در ایالت تگزاس نیز بیش از ۹ میلیون نفر رای داده‌اند که بیش از کل آرا […]

ترامپ:«تنها راه باخت من در انتخابات «تقلب گسترده» است و این موضوع دارد اتفاق می‎افتد».

گفتنی است بیش از ۸۶ میلیون آمریکایی تا روز جمعه ۹ آبان زودتر از موعد رای خود را به صندوق‌ها انداخته یا پست کرده‌اند. در ایالت تگزاس نیز بیش از ۹ میلیون نفر رای داده‌اند که بیش از کل آرا انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در این ایالت است.

در حالی که چهار روز به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه شنبه سوم نوامبر (۱۳ آبان) باقی مانده است میزان آرا پیش از موعد در این انتخابات از ۶۰ درصد آرا انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ گذشت.