رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیا دوربین‌ها افراد بدون ماسک را جریمه می‌کنند؟

آیا دوربین‌ها افراد بدون ماسک را جریمه می‌کنند؟ فرمانده انتظامی تهران: در اتوبوس ها به افراد فاقد ماسک تذکر داده می‌شود و ابلاغ کردیم که ماموران به صورت رندومی اتوبوس ها را نگه داشته و تذکر بدهند. تا کنون ده ها هزار تذکر داده شده است، همچین خودروها و صنوفی که پروتکل‌ها را رعایت نکرده […]

آیا دوربین‌ها افراد بدون ماسک را جریمه می‌کنند؟

فرمانده انتظامی تهران:

در اتوبوس ها به افراد فاقد ماسک تذکر داده می‌شود و ابلاغ کردیم که ماموران به صورت رندومی اتوبوس ها را نگه داشته و تذکر بدهند.

تا کنون ده ها هزار تذکر داده شده است، همچین خودروها و صنوفی که پروتکل‌ها را رعایت نکرده بودند هم جریمه و پلمب شدند.

جریمه‌ی خودروی افراد فاقد ماسک با دوربین منتفی است و ماموران ما با چشم این موضوع را رصد می‌کنند.