رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رحمانی‌فضلی: انتظارمان از وزارت ارشاد این است که رسانه‌ها را کنترل کنند

رحمانی‌فضلی: انتظارمان از وزارت ارشاد این است که رسانه‌ها را کنترل کنند وزیر کشور بخشی از مشکلات ایجاد شده را رسانه‌ای عنوان کرد و گفت: بخشی از مشکلات بازار بورس رسانه‌ای است. رسانه‌ها نباید مردم را دچار تشویش ذهنی کنند. انتظار ما از وزارت ارشاد این است که رسانه‌ها را کنترل کنند. کماکان رسانه‌های خارجی […]

رحمانی‌فضلی: انتظارمان از وزارت ارشاد این است که رسانه‌ها را کنترل کنند

وزیر کشور بخشی از مشکلات ایجاد شده را رسانه‌ای عنوان کرد و گفت:

بخشی از مشکلات بازار بورس رسانه‌ای است. رسانه‌ها نباید مردم را دچار تشویش ذهنی کنند.

انتظار ما از وزارت ارشاد این است که رسانه‌ها را کنترل کنند.

کماکان رسانه‌های خارجی باید رصد شوند و مقابله و اقدامات ایجابی که لازم است انجام شود./ایرنا