رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شاید ملکه کنار بکشد بالاخره

شاید ملکه کنار بکشد بالاخره کارشناسان عرصه سلطنت در بریتانیا بر این باورند که احتمال کناره‌گیری ملکه از قدرت وجود دارد و به زودی پرنس چارلز پسر او به مقام رئیس دولت می‌رسد ‌ملکه الیزابت دوم که ۹۴ ساله است از ۶۸ سال پیش ملکه بریتانیا شده و بیشترین مدت زمامداری را در این کشور […]

شاید ملکه کنار بکشد بالاخره

کارشناسان عرصه سلطنت در بریتانیا بر این باورند که احتمال کناره‌گیری ملکه از قدرت وجود دارد و به زودی پرنس چارلز پسر او به مقام رئیس دولت می‌رسد

‌ملکه الیزابت دوم که ۹۴ ساله است از ۶۸ سال پیش ملکه بریتانیا شده و بیشترین مدت زمامداری را در این کشور دارد. پرنس چارلز هم که قرار است جای ملکه را بگیرد ۷۱ ساله است


جدیدترین خبرها