رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش بازار مسکن ایران به انتخابات آمریکا

واکنش بازار مسکن ایران به انتخابات آمریکا درصورت انتخاب ترامپ و فرض تداوم رشد نرخ ارز، رشد قیمت مسکن نیز ادامه پیدا خواهد کرد اما با پیروزی بایدن، فقط ترمز رشد مسکن کشیده می‌شود. در مورد بازار مسکن، اصل چسبندگی قیمت به‌شدت بالاست /همشهری

واکنش بازار مسکن ایران به انتخابات آمریکا

درصورت انتخاب ترامپ و فرض تداوم رشد نرخ ارز، رشد قیمت مسکن نیز ادامه پیدا خواهد کرد

اما با پیروزی بایدن، فقط ترمز رشد مسکن کشیده می‌شود. در مورد بازار مسکن، اصل چسبندگی قیمت به‌شدت بالاست /همشهری