رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی وزارت بهداشت از جانباختن ۴۲۴ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

سخنگوی وزارت بهداشت از جانباختن ۴۲۴ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. هشت هزار و ۸۶۴ بیمار جدید شناسایی شدند.

سخنگوی وزارت بهداشت از جانباختن ۴۲۴ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

هشت هزار و ۸۶۴ بیمار جدید شناسایی شدند.


جدیدترین خبرها