رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمتر شدن اختلاف آراء ترامپ و بایدن در پنسیلوانیا

کمتر شدن اختلاف آراء ترامپ و بایدن در پنسیلوانیا بعد از جورجیا اختلاف ترامپ و بایدن در پنسیلوانیا نیز در حال کم‌تر شدن است پنسیلوانیا ۲۰ رای الکترال دارد و ترامپ اگر نتواند آرای این ایالت را به دست بیاورد روی کاغذ هم شانسی برای ماندن در کاخ سفید نخواهد داشت.

کمتر شدن اختلاف آراء ترامپ و بایدن در پنسیلوانیا

بعد از جورجیا اختلاف ترامپ و بایدن در پنسیلوانیا نیز در حال کم‌تر شدن است

پنسیلوانیا ۲۰ رای الکترال دارد و ترامپ اگر نتواند آرای این ایالت را به دست بیاورد روی کاغذ هم شانسی برای ماندن در کاخ سفید نخواهد داشت.


جدیدترین خبرها