رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط تیم ملی ایران در رنکینگ فوتبال ساحلی جهان

سقوط تیم ملی ایران در رنکینگ فوتبال ساحلی جهان بر اساس جدیدترین رنکینگ تیم‌‌های ملی فوتبال ساحلی جهان در سال ۲۰۲۰ تیم ملی ایران با ۱۹۶۶ امتیاز و یک پله سقوط، در رده ششم رنکینگ جهانی قرار گرفت و جای خودش رابه تیم سوئیس داد. تیم کشورمان همچنان در رده اول آسیا قرار دارد.

سقوط تیم ملی ایران در رنکینگ فوتبال ساحلی جهان

بر اساس جدیدترین رنکینگ تیم‌‌های ملی فوتبال ساحلی جهان در سال ۲۰۲۰ تیم ملی ایران با ۱۹۶۶ امتیاز و یک پله سقوط، در رده ششم رنکینگ جهانی قرار گرفت و جای خودش رابه تیم سوئیس داد. تیم کشورمان همچنان در رده اول آسیا قرار دارد.


جدیدترین خبرها