رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه ترامپ همزمان با ادعای تقلب در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا

بیانیه ترامپ همزمان با ادعای تقلب در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا؛ ما معتقدیم که مردم آمریکا شایسته شفافیت کامل در شمارش آرا و تأیید انتخابات هستند و این مسئله دیگر مربوط به یک انتخابات خاص نیست، بلکه به صداقت و درستی کل فرآیند انتخاباتی ما مربوط می‌شود. ما از ابتدا گفته بودیم که […]

بیانیه ترامپ همزمان با ادعای تقلب در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا؛

ما معتقدیم که مردم آمریکا شایسته شفافیت کامل در شمارش آرا و تأیید انتخابات هستند و این مسئله دیگر مربوط به یک انتخابات خاص نیست، بلکه به صداقت و درستی کل فرآیند انتخاباتی ما مربوط می‌شود.

ما از ابتدا گفته بودیم که همه آرای قانونی باید شمرده شوند و همه آرای قانونی نباید شمرده شوند، اما در هر مرحله‌ای از کار با مقاومت دموکرات‌های در این زمینه مواجه شدیم.

ما این فرآیند را از تمامی جنبه‌های قانونی پیگیری خواهیم کرد تا مردم آمریکا به دولت ما اعتماد داشته باشند. من هرگز در مسیر مبارزه برای شما و برای کشورمان کوتاه نخواهم آمد.