رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشد ۱۵۰ هزار تومانی هزینه سرانه مردم با اجرای طرح حمایت معیشتی

رشد ۱۵۰ هزار تومانی هزینه سرانه مردم با اجرای طرح حمایت معیشتی یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر: با اجرای طرح حمایت معیشتی مصوب مجلس ، بدلیل افزایش تورم هزینه‌ خانوارها به ازای هر نفر ماهانه حدود ۱۳۱ الی ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. اگر دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان پول تازه چاپ […]

رشد ۱۵۰ هزار تومانی هزینه سرانه مردم با اجرای طرح حمایت معیشتی

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر: با اجرای طرح حمایت معیشتی مصوب مجلس ، بدلیل افزایش تورم هزینه‌ خانوارها به ازای هر نفر ماهانه حدود ۱۳۱ الی ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

اگر دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان پول تازه چاپ و منتشر کند چیزی بین ۲۱۰ الی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور افزوده خواهد شد. این در حالی است که نقدینگی کشور قریب به ۲,۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و رقم مذکور موجب رشد ۷ الی ۸ درصدی نقدینگی خواهد شد.

این ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفاً برای سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده و ادامه این مسیر در سال آتی نیازمند ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه جدید است، اما آثار تورمی این ۳۰ هزار میلیارد تومان به تنهایی آثار معیشتی ادامه این طرح در سال آتی را نیز پیش‌خور خواهد کرد.