رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مکرون: امریکایی‌ها ریس جمهور خودشان را انتخاب کردند.

مکرون: امریکایی‌ها ریس جمهور خودشان را انتخاب کردند. تبریک به جو بایدن و کاملا هریس. ما کارهای زیادی برای غلبه بر مشکلات امروز داریم، بیاید با هم کار کنیم

مکرون: امریکایی‌ها ریس جمهور خودشان را انتخاب کردند. تبریک به جو بایدن و کاملا هریس. ما کارهای زیادی برای غلبه بر مشکلات امروز داریم، بیاید با هم کار کنیم


جدیدترین خبرها