رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدارک لازم برای ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی از پلیس+۱۰

مدارک لازم برای ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی از پلیس+۱۰ آن دسته از مالکین یا متصرفینی که موتور سیکلت آنها از ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ به دلیل تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف شده است می‌توانند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با همراه داشتن اسناد و مدارک مورد نیاز به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و […]

مدارک لازم برای ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی از پلیس+۱۰

آن دسته از مالکین یا متصرفینی که موتور سیکلت آنها از ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ به دلیل تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف شده است می‌توانند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با همراه داشتن اسناد و مدارک مورد نیاز به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و فرآیند ترخیص را انجام دهند.

مدارکی که متقاضیان می‌بایست برای دریافت این خدمت ارائه دهند شامل کارت ملی مالک یا وکالت‌نامه محضری متصرف یا و معرفی نامه نماینده قانونی اشخاص حقوقی، سند مالکیت (برگ سبز)، کارت موتور، قبض رسید پارکینگ، آخرین بیمه‌نامه شخص ثالث می‌شود که پس از بررسی آنها توسط دفاتر، مراتب جهت تأیید ترخیص نهایی به پلیس راهنمایی و رانندگی ارسال شده و متقاضی می‌تواند پس از اخذ تاییدیه جهت دریافت موتورسیکلت خود به پارکینگ مراجعه کند.