رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس دست جمعی مقامات سیاسی خارجی شرکت کننده در مراسم تحلیف رییس جمهور بولیوی

عکس دست جمعی مقامات سیاسی خارجی شرکت کننده در مراسم تحلیف رییس جمهور بولیوی پادشاه اسپانيا، روساي جمهور آرژانتين، پاراگوئه، كلمبيا و نخست وزير پرو، همچنين وزراي خارجه ايران، اسپانيا، شيلي و ونزوئلا/ پاد

عکس دست جمعی مقامات سیاسی خارجی شرکت کننده در مراسم تحلیف رییس جمهور بولیوی

پادشاه اسپانيا، روساي جمهور آرژانتين، پاراگوئه، كلمبيا و نخست وزير پرو، همچنين وزراي خارجه ايران، اسپانيا، شيلي و ونزوئلا/ پاد