رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه بایدن در خصوص اخبار مربوط به واکسن کرونای فایزر

بیانیه بایدن در خصوص اخبار مربوط به واکسن کرونای فایزر جوبایدن در این بیانیه تاکید کرده که دیشب از طرف مشاوران از این خبر مطلع شده و هرچند خبر بسیار خوبی است اما باید تا اواخر نوامبر مورد تایید قرار گرفته و چند ماه طول خواهد کشید تا به طور گسترده واکسیناسیون در میان مردم […]

بیانیه بایدن در خصوص اخبار مربوط به واکسن کرونای فایزر

جوبایدن در این بیانیه تاکید کرده که دیشب از طرف مشاوران از این خبر مطلع شده و هرچند خبر بسیار خوبی است اما باید تا اواخر نوامبر مورد تایید قرار گرفته و چند ماه طول خواهد کشید تا به طور گسترده واکسیناسیون در میان مردم انجام شود