رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان بهداشت جهانی: واکسن فایزر ممکن است وضعیت اپیدمیولوژیک کرونا را تغییر دهد

سازمان بهداشت جهانی: واکسن فایزر ممکن است وضعیت اپیدمیولوژیک کرونا را تغییر دهد سازمان بهداشت جهانی امروز(دوشنبه) اعلام کرد که واکسن شرکت فایزر ممکن است وضعیت همه گیری ویروس کرونا را تا مارس ۲۰۲۱ تغییر دهد

سازمان بهداشت جهانی: واکسن فایزر ممکن است وضعیت اپیدمیولوژیک کرونا را تغییر دهد

سازمان بهداشت جهانی امروز(دوشنبه) اعلام کرد که واکسن شرکت فایزر ممکن است وضعیت همه گیری ویروس کرونا را تا مارس ۲۰۲۱ تغییر دهد