رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور بررسی اتهامات تخلف در انتخابات آمریکا صادر شد

دستور بررسی اتهامات تخلف در انتخابات آمریکا صادر شد ویلیام بار، دادستان کل و وزیر دادگستری آمریکا، به دادستان‌های فدرال دستور داده است پیش از تایید نتیجه انتخابات، اتهامات تایید نشده درباره بی‌نظمی‌ها در رای‌گیری را دنبال کنند.

دستور بررسی اتهامات تخلف در انتخابات آمریکا صادر شد

ویلیام بار، دادستان کل و وزیر دادگستری آمریکا، به دادستان‌های فدرال دستور داده است پیش از تایید نتیجه انتخابات، اتهامات تایید نشده درباره بی‌نظمی‌ها در رای‌گیری را دنبال کنند.