رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استعفای مامور تحقیق درباره تقلب در انتخابات

استعفای مامور تحقیق درباره تقلب در انتخابات الجزیره به نقل از نیویورک تایمز از استعفای ریچارد بلیک، ناظر وزارت دادگستری بر روند تحقیق درباره تقلب در انتخابات آمریکا خبر داد.

استعفای مامور تحقیق درباره تقلب در انتخابات

الجزیره به نقل از نیویورک تایمز از استعفای ریچارد بلیک، ناظر وزارت دادگستری بر روند تحقیق درباره تقلب در انتخابات آمریکا خبر داد.