رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خروج دام زنده از استان‌ها تنها با مجوز سازمان دامپزشکی

خروج دام زنده از استان‌ها تنها با مجوز سازمان دامپزشکی ستاد تنظیم بازار: با توجه به افزایش قاچاق دام زنده از استان‌های مرزی، در راستای مدیریت قیمت و جلوگیری از قاچاق آن، هرگونه خروج دام بدون مجوز رسمی سازمان دامپزشکی، قاچاق محسوب می‌شود.

خروج دام زنده از استان‌ها تنها با مجوز سازمان دامپزشکی

ستاد تنظیم بازار: با توجه به افزایش قاچاق دام زنده از استان‌های مرزی، در راستای مدیریت قیمت و جلوگیری از قاچاق آن، هرگونه خروج دام بدون مجوز رسمی سازمان دامپزشکی، قاچاق محسوب می‌شود.