رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت گذاری تایر آزاد شد/ تعیین تکلیف لاستیک های در حال فساد

قیمت گذاری تایر آزاد شد/ تعیین تکلیف لاستیک های در حال فساد با مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت گذاری تایر آزاد شد. در عین حال، در مورد لاستیک های سنگینی که تاریخ مصرف آنها در حال اتمام است نیز تصمیم گیری شد.

قیمت گذاری تایر آزاد شد/ تعیین تکلیف لاستیک های در حال فساد

با مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت گذاری تایر آزاد شد. در عین حال، در مورد لاستیک های سنگینی که تاریخ مصرف آنها در حال اتمام است نیز تصمیم گیری شد.