رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی چاپ شد

اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی چاپ شد اسکناس‌های جدید ۱۰ هزارتومانی در فرمت و اندازه جدید و نیز با کمرنگ شدن چهار صفر و مشخصه‌های امنیتی ویژه چاپ شده است.

اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی چاپ شد

اسکناس‌های جدید ۱۰ هزارتومانی در فرمت و اندازه جدید و نیز با کمرنگ شدن چهار صفر و مشخصه‌های امنیتی ویژه چاپ شده است.