رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فروش اجباری رب و تن‌ماهی برای خرید روغن!

فروش اجباری رب و تن‌ماهی برای خرید روغن! خبرگزاری تسنیم گزارش کرده است که در روزهای اخیر، برخی فروشگاه های مواد خوراکی تنها در صورتی روغن مایع آشپزی را به مشتری می فروشند که همراه آن اقلام دیگری مانند رب گوجه فرنگی یا کنسرو ماهی هم خریداری کنند!

فروش اجباری رب و تن‌ماهی برای خرید روغن!

خبرگزاری تسنیم گزارش کرده است که در روزهای اخیر، برخی فروشگاه های مواد خوراکی تنها در صورتی روغن مایع آشپزی را به مشتری می فروشند که همراه آن اقلام دیگری مانند رب گوجه فرنگی یا کنسرو ماهی هم خریداری کنند!