رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس اتمی: افزایش میزان ذخائر اورانیوم ایران ادامه دارد

آژانس اتمی: افزایش میزان ذخائر اورانیوم ایران ادامه دارد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش فصلی خود مدعی شد میزان ذخائر اورانیوم ایران به ۲۴۴۳ کیلوگرم افزایش یافته است.

آژانس اتمی: افزایش میزان ذخائر اورانیوم ایران ادامه دارد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش فصلی خود مدعی شد میزان ذخائر اورانیوم ایران به ۲۴۴۳ کیلوگرم افزایش یافته است.