رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رونمایی بایدن از رئیس کارکنان کاخ سفید

رونمایی بایدن از رئیس کارکنان کاخ سفید جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا «رونالد کلاین» رئیس پیشین دفتر خود را به سمت رئیس کارکنان کاخ سفید منصوب کرد.

رونمایی بایدن از رئیس کارکنان کاخ سفید

جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا «رونالد کلاین» رئیس پیشین دفتر خود را به سمت رئیس کارکنان کاخ سفید منصوب کرد.