رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروه‌بندی نهایی یورو مشخص شد.

گروه‌بندی نهایی یورو مشخص شد. مجارستان با آلمان، پرتغال و فرانسه همگروه شد

گروه‌بندی نهایی یورو مشخص شد.

مجارستان با آلمان، پرتغال و فرانسه همگروه شد