رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قرار گرفتن واکسن‌های ایرانی در فهرست WHO

توضیح تکمیلی سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره قرار گرفتن واکسن‌های ایرانی در فهرست WHO: تا این لحظه ۵ واکسن⁩ ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن ⁧ کووید١٩⁩ سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته‌اند

توضیح تکمیلی سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره قرار گرفتن واکسن‌های ایرانی در فهرست WHO: تا این لحظه ۵ واکسن⁩ ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن ⁧ کووید١٩⁩ سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته‌اند