رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خروج معنادار رییس سیا از کاخ سفید

خروج معنادار رییس سیا از کاخ سفید سی‌ان‌ان: رییس سازمان آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) از یک جلسه اطلاعاتی در کاخ سفید خارج شد و نشانه‌هایی از اخراج وی از کابینه ترامپ است.

خروج معنادار رییس سیا از کاخ سفید

سی‌ان‌ان: رییس سازمان آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) از یک جلسه اطلاعاتی در کاخ سفید خارج شد و نشانه‌هایی از اخراج وی از کابینه ترامپ است.