رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توزیع اسکناس ۱۰ هزار تومانی و ایران چک ۱۰۰ هزارتومانی جدید، به زودی انجام خواهد شد.

توزیع اسکناس ۱۰ هزار تومانی و ایران چک ۱۰۰ هزارتومانی جدید، به زودی انجام خواهد شد. بانک مرکزی از خصوصیت های امنیتی نوین مانند واتر مارک سه بعدی، الكتروتايپ، فايبرهای نامرئی فلورسنتی چند رنگ، نخ امنيتی با ویژگی تغییر طیف، چاپ نوری مغناطیسی و نوار طلايی درخشان در این اسکناس ها خبرداد.

توزیع اسکناس ۱۰ هزار تومانی و ایران چک ۱۰۰ هزارتومانی جدید، به زودی انجام خواهد شد.

بانک مرکزی از خصوصیت های امنیتی نوین مانند واتر مارک سه بعدی، الكتروتايپ، فايبرهای نامرئی فلورسنتی چند رنگ، نخ امنيتی با ویژگی تغییر طیف، چاپ نوری مغناطیسی و نوار طلايی درخشان در این اسکناس ها خبرداد.